Medlem

Från KM 2022 då regnet började ösa ner när kortet skulle tas

Medlemskap i Järva DGC

2023 års medlemsavgift är satt till 100 kronor. Nya medlemmar som köper årskort på Järva DGP kan samtidigt bli medlem i Järva DGC. Prata med Simon Lindgren i Järvashopen!

Som medlem i klubben kan du ansöka om att vara med i klubben på Tjing samt Discgolfmetrix!

Från 2023 finns möjlighet att teckna familjemedlemskap för 1 kr extra, d.v.s. totalt 101 kronor. En familj definieras som personer skrivna på samma adress. Det införs även möjlighet att tecka stödmedlemskap för 50 kronor. Stödmedlemmar får delta i KM men är i övrigt inte medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften betalas genom Swish till 123 076 53 54 (Märk betalningen med ”Medlemsavgift2023” eller ”Medlemsavgift2023Licens”) eller via Järva DGC´s plusgiro 480 17 88-3. I samband med betalning behöver du fylla i formuläret nedan eller skicka mail.

Formulär

Mejl

Maila följande info till medlem@jdgc.se

Uppgifter vi behöver vid betalning:
– Namn
– Adress
– Telefon och/eller mobiltelefon
– E-postadress
– Fullständigt personnummer (ååååmmdd-nnnn)
– SFF Licens Ja/Nej

Tävlingslicens SFF

Info

För att få delta i tävlingar som är sanktionerade av Svenska Discgolfförbundet (SDGF),  t.ex. NT och SM, krävs det att du har SDGFs tävlingslicens.

Det krävs även PDGA-licens för vissa tävlingar sanktionerade av PDGA. PDGA-licens ger dig också möjlighet att få rating för dina rundor i PDGA-sanktionerade tävlingar. Medlemsskap i PDGA löser du själv genom www.pdga.com.

Ansökan

Klubbens juniorer som vill tävla i förbundstävlingar behöver inte betala sin egen tävlingslicens, Järva DGC betalar tävlingslicensen för sina juniorer (200kr/år).

Klubbens seniorer som vill tävla i förbundstävlingar behöver swisha 300kr till 123 076 53 54 eller betala till Järva DGC´s plusgiro 480 17 88-3.
(Märk betalningen med ”SFFLicens2023”)

I samband med betalning behöver du fylla i formuläret nedan.

Anledningen till fullständigt personnummer är att vi behöver detta då vi skall rapportera till Riksidrottsförbundet vilka som är medlemmar. Detta gör vi via Idrott Online. För att klubbens medlemmar skall kunna få tävlingslicens krävs att klubben registrerar sina medlemmar i Idrott Online. Mer om detta hittar du på SDGFs sidan för licenser