Medlem

Från KM 2022 då regnet började ösa ner när kortet skulle tas

Medlemskap i Järva DGC

2023 års medlemsavgift är satt till 100 kronor. Nya medlemmar som köper årskort på Järva DGP kan samtidigt bli medlem i Järva DGC. Prata med Simon Lindgren i Järvashopen!

Från 2023 finns möjlighet att teckna familjemedlemskap för 1 kr extra, d.v.s. totalt 101 kronor. En familj definieras som personer skrivna på samma adress. Det införs även möjlighet att tecka stödmedlemskap för 50 kronor. Stödmedlemmar får delta i KM men är i övrigt inte medlemmar i föreningen.

Klubbens juniorer som vill tävla i förbundstävlingar behöver inte betala sin egen tävlingslicens, Järva DGC betalar tävlingslicensen för sina juniorer (100kr/år).

Medlemsavgiften betalas genom Swish till 123 076 53 54 eller på Järva DGC´s plusgiro 480 17 88-3. I samband med betalning behöver du skicka nedanstående uppgifter via mail till medlem@jdgc.se eller fylla i formuläret nedan.

Uppgifter vi behöver vid betalning:
– Namn
– Adress
– Telefon och/eller mobiltelefon
– E-postadress
– Fullständigt personnummer (ååååmmdd-nnnn)

– Ange om du samtidigt betalar tävlingslicens för Svenska Discgolfförbundet (200 kr för seniorer, Järva DGC betalar för sina juniorer).

Anledningen till fullständigt personnummer är att vi behöver detta då vi skall rapportera till Riksidrottsförbundet vilka som är medlemmar. Detta gör vi via Idrott Online. För att klubbens medlemmar skall kunna få tävlingslicens krävs att klubben registrerar sina medlemmar i Idrott Online. Mer om detta hittar du på SDGFs sidan för licenser

Skicka gärna dina uppgifter via E-post och sätt minst ditt namn på inbetalningen till plusgirokontot.

Tävlingslicens

För att få delta i tävlingar som är sanktionerade av Svenska Discgolfförbundet (SDGF),  t.ex. NT och SM, krävs det att du har SDGFs tävlingslicens.

Det krävs även PDGA-licens för vissa tävlingar sanktionerade av PDGA. PDGA-licens ger dig också möjlighet att få rating för dina rundor i PDGA-sanktionerade tävlingar. Medlemsskap i PDGA löser du själv genom www.pdga.com.